Fostal


İsveçrədən Fostalın bütün növləri. Göndərmə qabiliyyəti əvvəlcədən tələb olunduqdan sonra müəyyən edilir.

PHOSTAL Erstbeh. İnjektionssuspension Suspensions 4X5 ml Stall bəli 984806 48 750rub.

PHOSTAL Forts. İnjektionssuspension Suspensions 5 ml Stall bəli 984812 43 400rub.

PHOSTAL 5-Gräsermischung Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984401 27 250 rub.

PHOSTAL 5-Gräser 4-Getreidemi Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984418 27 250rub.

PHOSTAL Dermatofagoid farinae Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984430 27 250rub.

PHOSTAL Dermatofagoid pterony Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984447 27 250rub.

PHOSTAL Hausstaubmilben Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984453 27 250rub.

PHOSTAL Alternaria alternata Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984476 27 250rub.

PHOSTAL 3-Bäume Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984499 27 250 rub.

PHOSTAL 5-Gräser, Roggen Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984507 27 250rub.

PHOSTAL Katzenhaar Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984536 27 250rub.

PHOSTAL Hundehaar Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984542 27 250rub.

PHOSTAL Wiesenlieschgras Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984565 27 250rub.

PHOSTAL Spitzwegerich Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984571 27 250rub.

PHOSTAL Hohe Ambrosie Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984660 27 250rub.

PHOSTAL Birke Anf Be 4 Fl 5 ml Məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984683 27 250 rub.

PHOSTAL Erle An Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984708 27 250 rub.

PHOSTAL Beifuss Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984714 27 250 rub.

PHOSTAL Esche Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984743 27 250 rub.

PHOSTAL Buche Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984766 27 250 rub.

PHOSTAL Hasel Anf 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984772 27 250rub.

PHOSTAL Glaskraut Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984789 27 250 rub.

PHOSTAL Beifuss, 5-Gräser Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984795 27 250rub.

PHOSTAL Birke, Esche Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH4984803 27 250rub.

PHOSTAL 3-Bäume, Esche Anf Be 4 Fl 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall yes CH4984826 27 250rub.

PHOSTAL 5-Gräsermischung Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985056 21 400 rub.

PHOSTAL 5-Gräser 4-Getreidemi Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985062 21 400 rub.

PHOSTAL Dermatofagoid farinae Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985085 21 400 rub.

PHOSTAL Dermatofagoid pterony Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985091 21 400 rub.

PHOSTAL Hausstaubmilben Fortsetz Be Fl 5 ml heç bir məlumat 5 ml Stall bəli CH4985116 21 400 rub.

PHOSTAL Alternaria alternata Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985122 21 400 rub.

PHOSTAL 3-Bäume Fortsetz Be Fl 5 ml Məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985145 21 400 rub.

PHOSTAL 5-Gräser, Roggen Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985151 21 400 rub.

PHOSTAL Katzenhaar Fortsetz Fl Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985174 21 400 rub.

PHOSTAL Hundehaar Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985180 21 400 rub.

PHOSTAL Wiesenlieschgras Fortsetz Be Fl 5 ml Məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985240 21 400 rub.

PHOSTAL Spitzwegerich Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985257 21 400 rub.

PHOSTAL Hohe Ambrosie Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985286 21 400 rub.

PHOSTAL Birke Fortsetz Be Fl 5 ml Məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985300 21 400 rub.

PHOSTAL Erle Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985317 21 400 rub.

PHOSTAL Beifuss Fortsatz Be Fl 5 ml heç bir məlumat 5 ml Stall bəli CH4985323 21 400 rub.

PHOSTAL Esche Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985369 21 400 rub.

PHOSTAL Buche Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985375 21 400 rub.

PHOSTAL Hasel Fortsetz Be Fl 5 ml Məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985381 21 400 rub.

PHOSTAL Glaskraut Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985398 21 400 rub.

PHOSTAL Beifuss, 5-Gräser Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall yes CH4985406 21 400 rub.

PHOSTAL Birke, Escort Fortsetz Be Fl 5 ml Məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985412 21 400 rub.

PHOSTAL 3-Bäume, Esche Fortsetz Be Fl 5 ml məlumat yoxdur 5 ml Stall bəli CH4985429 21 400 rub.

PHOSTAL Zeytun Anf Ol 4 x 5 ml məlumat yoxdur 4x5 ml Stall bəli CH5346068 27 250 rub.

PHOSTAL Zeytun Fortsetz 5 ml olmalı 5 ml Stall bəli CH5346074 21 400 rub.

Ərizə etmək üçün get əlaqə

Online ərizə

Bir ad daxil edin

Telefonu daxil edin

E-poçtunuzu daxil edin

Ərizənin mətni doldurun

24.10.2018